Klasa europejsko - lingwistyczna

 


Chcesz zdobyć wiedzę na temat dziejów Europy, poszerzyć horyzonty oraz poznać obyczaje naszych unijnych przyjaciół? Ta oferta skierowana jest do Ciebie!


Przedmioty rozszerzone:
Język polski
Historia
WOS
Język obcy


Nasza Oferta


  • Liceum Ogólnokształcące            - 7 klas
  • Technikum                                       - 5 zawodów
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa    - 6 zawodów
  • Szkoła Policealna                          - 3 zawody
  • Klasa wielozawodowa pod patronatem Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości